Hot
Home » Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Có 2 phương thức thanh toán bao gồm: Thanh toán chuẩn và Thanh toán ưu đãi.

Với thanh toán chuẩn:

phuong thuc thanh toan hong ha riverside

Phương thức thanh toán chuẩn

Với thanh toán ưu đãi:

phương thức thanh toán hồng hà riverside

Phương thức thanh toán ưu đãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>